Kielikylpymenetelmä


Kielikylpy (language immersion) on kieltenopetusmenetelmä. Se sai alkunsa Kanadassa 1960-luvulla, kun vanhemmat olivat tyytymättömiä perinteiseen kieltenopetukseen.
 
Kielikylvyssä tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys yläkoulun päättyessä: lapsi kykenee kielikylpyohjelman jälkeen toimimaan kaikissa arkipäivän tilanteissa kielikylpy- ja äidinkielellään. Kielikylpykieli omaksutaan käytännön kokemuksen kautta käyttämällä kieltä kaikessa toiminnassa samaan tapaan kuin äidinkieli omaksutaan. Kieli ei siis ole pelkkä oppimisen kohde vaan myös oppimisen väline.
 
Kielikylpy on saavuttanut suuren suosion kieltenopetusmenetelmänä, ja se on levinnyt Kanadasta useisiin maihin. Suomessa kielikylpy alkoi 1987 Vaasan yliopiston aloitteesta. Perinteinen menetelmä on saanut rinnalleen erilaisia versioita, joissa erottavina tekijöinä ovat alkamisajankohta ja kielenkäytön määrä. Parhaimpia tuloksia on saavuttanut meillä Honey Monsters -päiväkodissamme käytössä oleva varhainen täydellinen kielikylpy (Early Total Immersion).
Honey Monstersin nettisivut tarjoaa: