Kokemuksia


 

Aloitus


Valitsimme Honey Monstersin esikoisemme päivähoitopaikaksi ensisijaisesti vieraskielisen opetuksen vuoksi. Käytämme molemmat työssämme vieraita kieliä, ja ystäväpiiriimme kuuluu useita henkilöitä eri kulttuureista. Halusimme tarjota lapsellemme parhaan mahdollisen perinnön -uuden kielen - turvallisen ja rakastavan perheen lisäksi.
 
Ensimmäinen vierailu HM:ssa jäi mieleen, koska siellä haluttiin aidosti keskustella lapsestamme yksilönä ja tutustua häneen ja perheeseemme rauhassa jo ennen varsinaista hoitosopimusta. Ystävällisenä eleenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen osoituksena koimme myös sen, että lapsemme kutsuttiin päiväkodin vuosittaiseen valokuvaukseen jo ennen varsinaista hoidon alkamista. Näin Santeri oli jo osa porukkaa ennen hoidon alkamista.
 
Positiivinen alkuvaikutelma syntyi erityisesti siitä, että koko henkilöstö otti koko perheemme erittäin lämpimästi ja avoimesti vastaan.
 
 

Kokemukset hoidosta


Kun katsoo taaksepäin, lapsemme on kehittynyt valtavasti HM:ssa oloaikanaan. Tästä suuri kiitos kuuluu asiantunteville ja aina vuorovaikutteisille hoitajille. Santerin valtavaa omaa motivaatiota oppia uusi kieli on tuettu koko 1,5 vuoden hoidon ajan. Nimikko-open kanssa käytävät rennot keskustelut päivittäin ovat lähentäneet koko perhettämme HM:iin.
 
Myönteiset kokemuksemme liittyvät myös siihen, että HM:n ryhmissä on mukana eri-ikäisiä lapsia 4-vuotiaista esikoululaisiin. Koemme tämän osaltaan lisäävän sosiaalisen kanssakäymisen valmiuksia sekä pienempien auttamista. Kielen lisäksi HM:n erityispiirre on nähdäksemme poikkeuksellinen vuorovaikutteisuus, palautteenanto sekä esiintymiseen harjaannuttaminen. Ainakin oman lapsemme osalta esiintymisestä on tullut luonnollinen osa hänen valmiuksiaan.
 
Olemme vakuuttuneita, että HM on paras mahdollinen hoitopaikka myös perheemme pienemmälle lapselle, joka aloittaa kielikylpynsä ensi vuonna.
Honey Monstersin nettisivut tarjoaa: