Leikki- ja työpisteet


Päiväkotimme tilat on järjestetty niin, että ne innostavat leikkimään ja toimimaan pikkuryhmissä. Lapset hahmottavat helposti, millaista tekemistä kustakin paikasta löytyy. Näitä leikkipaikkoja kutsutaan leikki- ja työpisteiksi eli centereiksi. Termin työ- ja leikkipiste voi määritellä niin, että leikkipaikka on silloin työpiste, kun toiminta on ohjatumpaa. Kuhunkin leikkiin tai työhön kuuluvat välineet on sijoitettu omaan pisteeseensä. Leikki- ja työpisteet suunnitellaan siten, että lapsilla on paljon mielenkiintoista tekemistä. Kun centerit ovat monipuolisia, lapset saavat käytännön harjoitusta pisteissä puhutusta kielestä samanaikaisesti leikkiessään. Leikki on lapsen luonnollisin tapa toimia. Lapsi kerää tietoa ympäristöstään, oppii tuntemaan itseään sekä oppii käyttämään mm. sosiaalisia taitoja leikkiessään muiden kanssa. Kielikylpytoimintaan leikki- ja työpisteet soveltuvat erinomaisesti.
 
Centerit on rakennettu sekä tyttöjä että poikia kiinnostaviksi ja sopiviksi kaikille päiväkodin lapsille 4-vuotiaista esikouluikäisiin. Centereitä myös uudistetaan lasten kiinnostuksen sekä vuosittaisten teemojen mukaisesti. Pisteisiin mennään yleensä leikkimään pienryhmissä. Lapset valitsevat pisteitä oman kiinnostuksensa mukaan, mutta opettajat ohjaavat myös monipuoliseen pisteitten käyttöön. Opettajat kannustavat lapsia tutustumaan kaikkiin ryhmän lapsiin eikä ainoastaan leikkimään parhaimpien kavereidensa kanssa.
 
Työ- ja leikkipisteistä esimerkkeinä mainittakoon taidepiste ja kotileikkipiste. Taidepisteessä on työskentelytilaa neljälle lapselle kerrallaan. Sinne on koottu materiaalia lasten omaehtoista taiteilua varten. Lapset saavat askarrella vapaasti pisteen välineillä. Hyllyillä ja pöydillä on kuvin ja kirjoituksin merkittyjä säilytysastioita väreille, saksille, liimalle jne. Askartelun jälkeen lapset puhdistavat välineet ja korjaavat jälkensä. Työt he vievät omiin taidelokeroihinsa ja mahdollisesti päivän lopussa kotiin tai tallettavat sen omaan kasvukansioonsa. Opettaja saattaa antaa aiheen, opettaa uuden tekniikan ja näyttää, mitä välineitä ja materiaaleja käytetään.
 
Kotileikkipistettä muokataan usein lasten aloitteiden mukaan. Lasten vanhempien nikkarointi- ja ompelutiimi rakensivat yhdessä linnan muotoisen teltan, jonka sisällä lapset mielellään leikkivät. Leikkiin mahtuu neljä lasta kerrallaan. Ajankohdasta riippuen teltta edustaa majaa tai linnaa tai kauppaa jne. Teltan sisälle varataan rekvisiittaa leikkien mukaisesti. Sieltä löytyy varusteita prinsessoille ja prinsseille sekä kotileikin äideille ja isille perheen koiraa unohtamatta. Välillä opettaja käy kyläilemässä ja tuomassa leikkiin englannin kieltä. Hän myös auttaa leikkiä sujumaan ja jakaa esim. leikkijöiden tehtäviä uudelleen, jotta kaikki lapset saavat leikistä onnistumisen kokemuksia.
Honey Monstersin nettisivut tarjoaa: