Päiväkodin esittely


Honey Monsters -päiväkoti on vanhempainkannatusyhdistyksen vuonna 1993 perustama englanninkielinen kielikylpypäiväkoti. Päiväkoti on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille, joiden ensimmäinen kieli on suomi.
 
Honey Monsters -päiväkodissa noudatetaan varhaista täydellistä kielikylpymenetelmää. Lapset aloittavat päiväkodissamme yleensä 4-vuotiaina. Kielikylpy sopii kaikille lapsille. Ainoa perusedellytys on, että lapsen äidinkieli, suomi, on taitotasoltaan vastaava kuin muilla hänen ikäisillään.
 
Päiväkodilla on kaksi toimipistettä Espoossa: Tuomarilassa 46 ja Olarissa 32 lapsipaikkaa. Päiväkotitoimintaa valvoo Espoon kaupunki.
 
Molemmissa toimipaikoissamme lapset on jaettu pienempiin ryhmiin heidän ikänsä mukaisesti. Esikoululaisten opetus sisältyy ohjelmaamme.
 
Honey Monsters -päiväkotimme omistavat perheet, jotka palveluitamme käyttävät. Perhe liittyy Honey Monsters -kannatusyhdistykseen silloin, kun heidän lapsensa aloittaa päiväkodissamme. Kannatusyhdistys päättää mm. budjetista ja hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman. Toiminta rahoitetaan päivähoitomaksuilla. Voittoa ei kerätä. Kannatusyhdistyksen hallitus määrittelee päiväkodin suuntaviivat. Päiväkodin johtaja vastaa päivittäisestä toiminnasta.
 
Honey Monsters -päiväkodeilla on osaava, pitkään meillä työskennellyt ja ammattitaitoinen henkilökunta. Opet ovat joko äidinkieleltään englanninkielisiä, suomenkielisiä tai muun kielisiä taitavia lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia. Kaikissa ryhmissä työskentelee aina vähintään yksi äidinkieleltään englanninkielinen. Yhdistys on kustantanut neljän työntekijän koulutuksen Vaasan yliopiston 20 opintoviikon kielikylpykoulutuksessa. Koko henkilökunnalla on oma koulutussuunnitelmansa. Kaikille vakinaisille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus kouluttautua pitemmissä kielikylpyteorian täydennyskoulutusohjelmissa. Lyhytkursseja suositellaan koko henkilökunnalle. Yhdistys kustantaa henkilökunnalle paljon myös muihin aiheisiin liittyvää täydennyskoulutusta.
Honey Monstersin nettisivut tarjoaa: