Varhaiskasvatukseen saatava tuki

Tässä esitellään Espoossa maksettavat tuet. Honey Monsters -päiväkotiin hyväksytään lapsia myös muista kunnista. Jokainen kunta päättää mahdollisista kuntalisistä itse.
 
Hoitomaksu on perheelle yksityisen hoidon tukien jälkeen vain hieman kunnallista maksua korkeampi. Maksu ilman tukea on 949,25 euroa 4- ja 5-vuotiaille sekä 972,38 esiopetuksessa oleville (1.1.2017 alkaen). Kaikille lapsillemme Musiikkiopisto Avonian järjestämä viikottainen muskari sisältyy kuukausimaksuun.
 
Tuet alentavat kokonaishoitomaksua. Kela maksaa yksityisen hoidon tukea 12 kuukaudelle vuodessa. Sisarusalennus on käytössä päiväkodissamme. Tammikuusta 2018 alkaen alennus on 145€/kk. Perheen pitää hakea yksityisen hoidon tukea itse Kelalta ja sisarusalennusta Espoon kaupungilta. Päiväkodin johtajalta saa hakemiseen ohjeet.
 
 

Yksityisenhoidontuki + Espoo-lisä


Yksityisen hoidon tuen perusosa on euromäärältään sama kaikille perheille. Perhe hakee tukea Kelalta. Espoossa Kelan ja kaupungin maksamat tuet ovat yhteensä 600,25 € kuukaudessa 1.1.2017 alkaen. Kelan yksityisen hoidon tukeen voi hakea myös ansiosidonnaista lisäosaa. Mikäli Kelan päätöksellä lapsi olisi oikeutettu hoitoaikaan maksimissaan 20h/viikossa, myöntää Espoon kaupunki hakemuksesta oikeuden kokopäivähoitoon. Tästä lisäohjeita saatavissa päiväkodin johtajalta.
 
 

Yksityisen hoidon tuki:

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/170701124416EH?openDocument
 
 

Kelan yksityisen hoidon tuen ansiosidonnainen lisäosa:

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/110608133312HL?OpenDocument
 
 

Esiopetuksentuki


Esikoululaisesta maksetaan esiopetuksen tukea 663,38 euroa (1.1.2017 alkaen) esikouluajalta elokuun puolivälistä toukokuun loppuun eli viikolle 22. Muulle ajalle voi hakea yksityisen hoidon tukea tai kotihoidontukea.
Honey Monstersin nettisivut tarjoaa: