Teemaopetus


Teemaopetus toimii siten, että kullekin toimintavuodelle valitaan yksi pääteema. Teemaa työstetään eri keinoin huomioiden lasten ikä ja heidän kiinnostuksensa kohteet. Teemat varmistavat, että päiväkodissa puhuttu kieli on monipuolista ja puuhat vuosittain erilaisia. Monipuoliset, riittävän haastavat teemat innostavat myös henkilökuntaa kehittämään uusia ideoita lapsilähtöisesti. Teemaan sisältyvät kaikki opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiemme sisältö ja oppimisen alueet: kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. Pyrimme laaja-alaiseen osaamiseen.
 
Vuoden aikana seurataan myös normaalia kalenterivuotta tapahtumineen sekä vuodenaikojen vaihtelua.
Honey Monstersin nettisivut tarjoaa: