Esiopetus

Molemmat päiväkotimme järjestävät esiopetusta 6-vuotiaille lapsille Espoon kaupungin hyväksymän esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Maksutonta esiopetusta järjestetään noin neljä tuntia päivässä lukuvuoden aikana. Esiopetusta annetaan välillä niin, että koko esiopetusryhmä on läsnä ja välillä pienryhmissä. Tehtävät ja elämykset on suunniteltu siten, että ne tarjoavat monipuolisen tilaisuuden englannin kielen omaksumiselle unohtamatta lasten suomalaista kulttuuri-identiteettiä. Toisinaan myös muiden ikäryhmien läsnäolo kuuluu esiopetukseen. Esiopetuskieli on englanti. Viikoittain pieni osa opetuksesta on suomeksi.

Opetus on järjestetty kielikylvyn periaatteiden mukaisesti niin, että opettajien kielirooli säilyy ja kieltä vaihdetaan vain suunnitelluissa tilanteissa.

Esiopetusvuoden aikana painopiste on oppimaan oppimisessa eikä niinkään tuotoksessa. Esiopetuksen työtavat muodostuvat leikistä, kokeilemisesta ja tutkimisesta, tiedonhankinnasta sekä ongelmanratkaisusta vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Esiopetuksessa lasta ohjataan vastuulliseen toimintaan, yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostamiseen. Tavoitteemme tiivistetysti on, että lapsi on innostunut oppimisesta, hänellä on itseluottamusta lähteä oppimaan uutta ja että hänellä on tarvittavat taidot koulun aloittamiseen.

Lue seuraavaksi Kielikylpymenetelmästä.

HoneyMonsters