Kielen omaksuminen

Honey Monstersissa lapsi saa englanninkielen taidon laadukkaasti suunnitellun varhaiskasvatuksen ohessa ns. kaupanpäällisenä.

Ensimmäinen vuosi: ”Beginners”

Kun lapset tulevat päiväkotiimme  4-vuotiaina, he aloittavat englannin omaksumisen ilman aikaisempaa englannin kielen taitoa. Kokemuksemme mukaan lapset alkavat ymmärtää samoina toistettavia fraaseja nopeasti, jo parin ensimmäisen viikon aikana. Yleensä kolmen kuukauden kuluessa he ymmärtävät jo muutakin kuin perusfraaseja. Ensimmäisenä vuonna lasten kielitaito on vielä tiukasti sidoksissa päiväkodissa tehtäviin asioihin. He eivät välttämättä ymmärrä, jos joku kysyy heiltä, mitä ”art” on suomeksi. Jos heitä pyytää ”Go to the Art Center, please”, he ymmärtävät, mistä on kyse.

Toinen vuosi: ”Juniors”

Toisena vuonna, 5-vuotiaina, lapset alkavat enemmän tuottaa kieltä itse. Usein lauseeseen tulee osa suomen kielellä, mutta se on tutkitusti asiaan kuuluvaa. Ilmiötä kutsutaan koodinvaihdoksi. Lapset ymmärtävät kokonaisuuksia, mutta eivät välttämättä yksityiskohtia. Olemme huomanneet, että jos lapsi aloittaa päiväkodissamme 5-vuotiaana, hän saa vuoden aikana 4-vuotiaina aloittaneet ystävänsä kielitaidossa kiinni. Tämä johtunee 5-vuotiaiden 4-vuotiaita suuremmasta kiinnostuksesta oppia uusi kieli. Toisaalta he myös vertailevat itseään muihin ja ovat halukkaita omaksumaan yhtä paljon kuin ystävänsä.

Kolmas vuosi: ”Preschoolers”

Esikouluvuonna lapsilta odotetaan jo huomattavasti enemmän puhetta englanniksi. Heitä kannustetaan yrittämään kokonaisten lauseiden tuottamista englanniksi. Kotiväkeä pyydetään muistuttamaan lastaan, että hän tuottaisi kotona pelkästään suomenkielisiä lauseita. Lapset ymmärtävät lähes kaiken päiväkodissa käytetyn kielen ja kiinnittävät huomionsa nopeasti uusiin sanoihin, joiden merkityksiä he kysyvät.

Menetelmät tarkkaan harkittuja

Lasten kielitaito ei kehity Honey Monsterseissa itsestään, vaikka vanhemmista saattaa tuntua siltä. Päiväkoti on rakennettu englanninkieliseksi kieliympäristöksi. Olemme miettineet tarkkaan menetelmiämme, jotta lapset viihtyvät ja heillä on hyödyllistä tekemistä, jolloin kielitaito tulee ikään kuin kaupanpäällisenä. Henkilökunta varmistaa, että pystymme tarjoamaan lapsille heidän kehitystasoonsa nähden oikeanlaista kieltä oikeaan aikaan. Lapsilta tulee vaatia uutta kieltä sopivasti: ei liikaa eikä liian vähän, jolloin oppiminen tuntuu vaivattomalta. Toisaalta, jos lapsia ei rohkaista käyttämään kielikylpykieltään, he kyllä ymmärtävät sitä puhuttuna, mutta käyttävät itse lähinnä suomen kieltä.

Englanninkielinen ympäristö

Honey Monsters on englanninkielinen ympäristö, jossa lapset kuulevat suomea ainoastaan toisilta lapsilta. Päiväkoti tukee suomen kielen kehitystä esimerkiksi retkikohteilla, jotka ovat suomenkielisiä tai esikoululaisille annettavilla suomenkielisillä kotitehtävillä, jotka tehdään yhdessä lapsen vanhemman kanssa. Kielikylvyn kantava idea on kielirooliajattelu eli päiväkodin opettajat käyttävät ainoastaan kielikylpykieltä lapsille puhuessaan. Lasten vanhemmille päiväkodin opettajat puhuvat suomea.

Äidinkielen kehitystä tärkeää tukea kotona

Lapsen äidinkielen kehitys on erittäin tärkeää. Kielikylpymenetelmässä korostuu vanhempien rooli lapsen oman äidinkielen tukemisessa. Kotona on tarpeen huolehtia siitä, että puhekielen lisäksi lapsi on päivittäin kosketuksessa myös kirjoista luettuun suomen kieleen. Suosittelemme, että puheterapeutti havainnoi lapsen suomen kielen taitoja ja toteaa ne ikätasoa vastaavaksi ennen kuin lapsi aloittaa kielikylvyssä. Meillä aloittamaan valitut lapset ja perheet saavat tästä lisäohjeita valintakirjeen yhteydessä.

Lue seuraavaksi Päiväkodista kouluun