Päiväkodista kouluun

Kielikylpyopetusta englanniksi, jota kutsutaan peruskouluissamme kaksikieliseksi opetukseksi, tarjoavat Espoon alakouluissa Jalavapuiston, Kilonpuiston, Kuitinmäen  ja Niittykummun koulut. Yläkoulussa kaksikielistä opetusta tarjoavat Kuitinmäen, Kilonpuiston ja Nöykkiönlaakson koulut. Opetus on tarkoitettu suomenkielisille oppilaille, jotka ovat oppineet englantia esimerkiksi kielikylpypäiväkodissa. Kielikylpykielen osuus vähenee 100 prosentista 50 prosenttiin yleensä viidennelle koululuokalle tultaessa.

Kielikylvystä paljon etuja
Koulunkäynti kielikylpymenetelmällä antaa tutkimusten mukaan lapselle monia etuja kielitaidon lisäksi. Näitä ovat esimerkiksi positiivinen asenne kielten oppimiseen ja luovuus oppimisstrategioiden käytössä (1-3).

Kokonaan englanninkielinen opetus Espoossa
Espoossa englanninkielistä opetusta annetaan myös niin sanotussa vieraskielisessä opetuksessa. Vieraskielinen opetus soveltuu niille oppilaille, joiden äidinkieli on englanti tai joiden englannintaito on äidinkielisen puhujan tasoinen. Vieraskielistä opetusta annetaan alakoulussa Komeetan ja Postipuun kouluissa. Yläkoulu on Espoo International School.

Koulutestit
Englanninkieliseen peruskouluopetukseen haetaan, ja hakijat testataan. Hakuaika on yleensä tammikuussa. Espoon kaupunki jakaa kotiin seuraavana syksynä koulunsa aloittaville Koulutulokkaan oppaan. Oppaassa on tietoa myös englanninkielisestä opetuksesta peruskouluissa. Lisää tietoa aiheesta myös täällä.

Lue seuraavaksi Perheiden kokemuksista Honey Monsterista