Leikki- ja työpisteet

Erilaiset leikki- ja työpisteet eli centerit soveltuvat kielikylpytoimintaan erinomaisesti. Päiväkotimme tilat on järjestetty niin, että ne innostavat lapsia leikkimään ja toimimaan pienryhmissä monipuolisesti.

HoneyMonstersPaljon erilaisia vaihtoehtoja

Leikkipisteet on rakennettu sekä tyttöjä että poikia kiinnostaviksi ja sopiviksi kaikille päiväkodin lapsille 4-vuotiaista esikouluikäisiin. Esimerkkejä centereiden teemoista ovat taide, kotileikki, jumppa, barbit, PetShopit, autot, avaruus, pelit, rakentelu ja kirjasto. Centereitä uudistetaan lasten kiinnostuksen sekä vuosittaisten teemojen mukaisesti. Kuhunkin leikkiin tai työhön kuuluvat välineet on sijoitettu omaan pisteeseensä ja lapset hahmottavat helposti, millaista tekemistä kussakin pisteessä on. Leikkipaikka muuttuu työpisteeksi silloin kun toiminta on ohjatumpaa.

Pisteisiin mennään yleensä leikkimään pienryhmissä. Lapset valitsevat pisteitä oman kiinnostuksensa mukaan, mutta opettajat ohjaavat myös monipuoliseen pisteiden käyttöön. Opettajat kannustavat lapsia tutustumaan kaikkiin ryhmän lapsiin eikä ainoastaan leikkimään parhaimpien kavereidensa kanssa.

Monipuolisuus kehittää kielitaitoa

Leikki- ja työpisteet suunnitellaan siten, että lapsilla on päivän aikana paljon mielenkiintoista tekemistä. Erilaisissa centereissä leikkiessään lapset saavat monipuolista käytännön harjoitusta puhutusta kielestä. Leikki on lapsen luonnollisin tapa toimia. Lapsi kerää tietoa ympäristöstään, oppii tuntemaan itseään sekä oppii käyttämään mm. sosiaalisia taitoja leikkiessään muiden kanssa.

Lue seuraavaksi Teemaopetus