Teemaopetus

Honey Monstersissa kullekin toimintavuodelle valitaan yksi pääteema, johon sisältyvät opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiemme oppimisen alueet.

Teemaa työstetään eri keinoin huomioiden lasten ikä ja erilaiset monipuoliset menetelmät. Teemat varmistavat, että päiväkodissa puhuttu kieli on monipuolista ja puuhat vuosittain erilaisia. Monipuoliset, riittävän haastavat teemat innostavat myös henkilökuntaa kehittämään uusia ideoita lapsilähtöisesti.  Teemaa kootessa kerätään lapsilta ideoita ja hyödynnetään heidän kiinnostuksensa kohteita. Pyrimme laaja-alaiseen osaamiseen. Vuoden aikana seurataan myös normaalia kalenterivuotta tapahtumineen sekä vuodenaikojen vaihtelua.

Vuosien varrella olemme käsitelleet esimerkiksi seuraavia teemoja:
Around the World: painotimme kansainvälisyyttä
I’m an Artist: kehitetimme kuvaamataidon aluetta sekä seuraavana vuonna musiikin yhteyttä kielikylpyyn
Beyond the Curtain: työstimme draamaa
Let’s Play: kehitetimme leikkiympäristöä
Together: painotimme yhdessä leikkimistä
Good Today -Better Tomorrow: pohdimme kestävää kehitystä

Lue seuraavaksi Päivärytmistämme