Tavoitteet ja arvot

Arvomme ovat ”Turvallinen yhteisö – Iloinen arki – Avara ajattelu – Kannustava kasvu”. Tavoitteenamme on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä tarjota mahdollisuus omaksua englanninkieltä kielikylpymenetelmän mukaisesti.

HoneyMonstersTurvallinen yhteisö
Päivittäisessä toiminnassamme lasten viihtyvyys ja turvallisuus ovat ensisijaisia. Selvät rutiinit ja säännöt sekä riittävä ja tuttu henkilöstö luovat lapsille turvallisen tunteen päiväkodissa.

Iloinen arki
Lapsilla on mielenkiintoista puuhaa yhdessä kavereiden kanssa. Henkilökuntamme luo osaltaan hyväntuulisuudellaan iloista tunnelmaa. Nauraminen ja hassuttelu ovat tärkeitä. Kitara soi usein leikkien taustalla!

Kannustava kasvu
Lasten kasvu ja kehitys rakentuvat heidän omille vahvuuksilleen. Lapsia kannustetaan kokeilemaan uusia asioita, jotka saattavat olla aluksi vaikeitakin. Iloitsemme yhdessä onnistumisista. Liiallista kilpailuhenkisyyttä vältetään, mutta pienet kisat piristävät toisinaan tunnelmaa. Lapsille annetaan mahdollisuus leikkiin sekä yksin että ryhmässä. Heitä rohkaistaan leikkiin eri leikkipisteissä ja eri leikkikaverien kanssa sekä ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan leikin kautta.

Avara ajattelu
Oppimisen kannalta on tärkeää, että lapset uskaltavat kysyä heitä askarruttavia kysymyksiä. Kysyminen edistää kielenkin oppimista. Luottamus itseen ja toisiin tulee esiin esimerkiksi siinä, että lapset esiintyvät toisilleen rohkeasti. Esiintymistä harjoitellaan päivittäin leikeissä, joissa jokainen saa vuorollaan tehdä yksin jotain. Rohkeuden karttuessa lapset tuottavat tarinoita vaikkapa nukketeatteriin. Päiväkodin juhlissa lapset saavat kokemusta esiintymisestä isommalle yleisölle.

Kielikylpymenetelmä painottaa vuorovaikutusta. Toisten kuuntelu ja oma puhuminen vuorollaan edistävät samalla myös tärkeitä sosiaalisia taitoja. Ryhmien yhteisissä keskusteluissa sisäistetään moraalisia ja eettisiä arvoja, kun keskustelun aiheena on esimerkiksi pienempien ja heikompien auttaminen.

HoneyMonstersTuemme lapsia löytämään itselleen läheisimmän ystävän, jonka kanssa perehdytään ystävyyden iloihin ja suruihin. Samalla kuitenkin korostamme, että lasten tulee leikkiä myös muiden lapsien kanssa. On tärkeää oppia huomaamaan ja hyväksymään ihmisten erilaisuus ja ymmärtää, kuinka tulla toimeen toisten kanssa. Päiväkotimme kansainvälisellä henkilökunnalla on tässäkin tärkeä esimerkin rooli.

Perheet tärkeä osa toimintaa
Lasten vanhempien ja henkilökunnan välille muodostuu läheinen suhde pienissä toimipisteissämme. Kahdenkeskisiä keskusteluja lapsen kasvusta ja kehityksestä järjestetään säännöllisesti. Tapaamme vanhempia myös muissa yhteyksissä, sillä jokainen perhe kuuluu päiväkotimme kannatusyhdistykseen ja on mukana tiimitoiminnassa. Järjestämme yhdessä juhlia ja pidämme erilaisia talkoita.

Kannatusyhdistyksen jäseninä perheet päättävät, mikä heille on tärkeää päiväkodin toiminnassa, sillä he vaikuttavat päiväkodin toimintasuunnitelmaan ja hyväksyvät budjetin.

Lue seuraavaksi Leikkipisteistä.