Varhainen täydellinen kielikylpy

Kielikylpy (language immersion) on kieltenopetusmenetelmä, jonka tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys yläkoulun päättyessä. Varhainen täydellinen kielikylpy aloitetaan Suomessa 4 – 5-vuotiaana, jolloin lapset hallitsevat jo hyvin äidinkieltänsä ja uuden kielen omaksuminen on helpointa sekä tehokkainta. Tämä kieliohjelma alkaa päiväkodissa ja jatkuu yläluokkien loppuun saakka.

Varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä päiväkodin koko henkilökunta käyttää johdonmukaisesti vain kielikylpykieltä, mutta ymmärtää lapsen äidinkieltä, joka kaikilla Honey Monsters -lapsilla on suomi. Vanhempia kehotetaan muistuttamaan päiväkodissa aloittavia 4-vuotiaitaan siitä, että henkilökunta ymmärtää suomea. Kommunikaatiota täydennetään äänteillä, ilmeillä ja eleillä. Normaalit päiväkodin toimet, kuten laulut, lorut, näytelmät, sadunkerronta ja muut käytännön tilanteet, luovat lapsen kielenomaksumiselle luontevan ympäristön. Lapsi saa vapaasti käyttää äidinkieltään, mutta häntä kannustetaan vähitellen käyttämään enemmän kielikylpykieltä. Opetus on lapsikeskeistä ja täynnä aktiivista toimintaa. Monipuolisia kielenkäyttötilanteita luodaan leikki- ja työpistetyöskentelyn, vierailijoiden, retkien ja teemaopetuksen avulla. Lasten vanhempien kanssa henkilökunta keskustelee suomeksi. Useat tutkimukset Suomessa ja muissa maissa ovat osoittaneet, että kielikylpyoppilaiden äidinkieli kehittyy normaalisti ja kielikylpykieli huomattavasti paremmin kuin normaalissa kouluopetuksessa.

”Kaksikielinen opetus erityisesti englanniksi on entistä suositumpaa.”

Yle Uutiset, 23.02.2023 (https://yle.fi/a/74-20018476)

Kielikylpyohjelman jälkeen lapsi kykenee toimimaan kaikissa arkipäivän tilanteissa kielikylpy- ja äidinkielellään. Kielikylpykieli omaksutaan käytännön kokemuksen kautta käyttämällä kieltä kaikessa toiminnassa samaan tapaan kuin äidinkieli omaksutaan. Kieli ei siis ole pelkkä oppimisen kohde vaan myös oppimisen väline.

Kielikylpy sai alkunsa Kanadasta 1960-luvulla. Se on saavuttanut suuren suosion kieltenopetusmenetelmänä, ja se on levinnyt Kanadasta useisiin maihin. Suomessa kielikylpy alkoi 1987 Vaasan yliopiston aloitteesta. Perinteinen menetelmä on saanut rinnalleen erilaisia versioita, joissa erottavina tekijöinä ovat alkamisajankohta ja kielenkäytön määrä. Parhaimpia tuloksia on saavuttanut meillä Honey Monsters -päiväkodissa käytössä oleva varhainen täydellinen kielikylpy (Early Total Immersion).

Lue seuravaksi Kielen omaksumisesta Honey Monsterissa.

HoneyMonsters